eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Vrátenie pomernej časti dane

Popis služby: Na žiadosť daňového subjektu, v prípade splnených zákon. podmienok, správca dane vráti pomernú časť zaplatenej dane. Zväčša ide o zánik daňovej povinnosti z titulu predaja nehnuteľnosti, respektíve zmeny adresy trvalého pobytu, prípadne z titulu priznania úľavy resp. pri zrušení daňovej povinnosti. Služba bude pokrývať celý proces od zadania žiadosti na strane klienta a jej prijatie na strane mesta a obce, cez spracovanie žiadosti, poskytnutie rozhodnutia klientovi a vráteniu pomernej časti spôsobom definovaným v žiadosti.

Komu je služba určená: Občan a Podnikateľ

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu vrátenia pomernej časti dane daňovému subjektu na základe žiadosti.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí právne záväzný stav.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Áno

Je služba spoplatňovaná: Nie


Dátum zverejnenia: 07.03.2017

Dátum poslednej zmeny: 11.03.2017