Mesto a obec vydáva voličské preukazy pre občanov, ktorí sa chcú zúčastniť volieb/referenda mimo adresy ich trvalého bydliska. Služba sa poskytuje v prípadoch volieb do NR SR, volieb prezidenta SR, volieb do Európskeho parlamentu a referenda, v zmysle platnej legislatívy. Pred voľbami vydáva Ministerstvo vnútra SR usmernenia ku konaniu volieb, ktoré bývajú spravidla dostupné na internetovej stránke MV SR: http://www.minv.sk


Dátum zverejnenia: 07.03.2017

Dátum poslednej zmeny: 11.03.2017

Žiadosť o vydanie voličského preukazu

Legislatíva

  • Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
  • Zákon č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda

Zákonná lehota

7 dní (Nemôže byť prerušená)

O voličský preukaz je možné požiadať do 7 dní pred konaním príslušných volieb

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Kompetencie

Životné situácie