eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Informovanie o základných jazykových školách

Jazyková škola poskytuje jazykové vzdelávanie v cudzích jazykoch podľa vzdelávacieho programu, organizuje aj vyučovanie cudzích jazykov s odborným zameraním a pripravuje na prekladateľskú a tlmočnícku činnosť. Vzdelávanie v jazykovej škole sa uskutočňuje v kurzoch.

Jazyková škola organizuje vyučovanie cudzích jazykov pre žiakov základných škôl, stredných škôl, študentov vysokých škôl a dospelých. Jazyková škola poskytuje jazykové vzdelanie v cudzích jazykoch podľa vzdelávacích programov primárneho jazykového vzdelania žiakom základných škôl a podľa vzdelávacích programov všetkých stupňov jazykového vzdelania žiakom stredných škôl, študentom vysokých škôl a dospelým.

Uchádzač o štúdium v jazykovej škole sa prihlasuje do kurzu písomne. Na prijatie na štúdium v jazykovej škole je potrebné:

  1. doručenie riadne vyplnenej prihlášky,
  2. doručenie dokladu o zaplatení zápisného a školného,
  3. splnenie kritérií na prijatie na štúdium.

Termíny a kritériá prijímania určuje riaditeľ jazykovej školy.


Dátum zverejnenia: 07.03.2017

Dátum poslednej zmeny: 11.03.2017