Kontakt

Kancelária prvého kontaktu zabezpečuje

  • priamy kontakt medzi verejnosťou a výkonným aparátom samosprávy hlavného mesta,
  • poskytovanie informácií verejnosti o fungovaní samosprávy, jej orgánoch a orgánoch štátnej správy,
  • poskytovanie všeobecných informácií o činnosti magistrátu na jeho jednotlivých úsekoch a komplexných informácií k žiadostiam fyzických a právnických osôb, vrátane kontroly ich správnosti,
  • výkon osvedčovania listín a podpisov,
  • poskytovanie bezplatného prístupu k internetu v priestore vyhradenom pre tento účel.

ADRESA

Obec Igram
Igram 217
900 84 Igram


NÁVŠTEVNÁ DOBA

Pondelok nestránkový deň
Utorok 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Streda 7:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Piatok nestránkový deň

Obec Igram
Igram 217
900 84 Igram

Kontakty

Mobil:

Telefón: +421 33 6455302

Web: http://www.igram.sk

E-mail: ou@igram.sk

IČO: 00800252

DIČ: 2020685689

Bankové spojenie

IBAN: SK80 0200 0000 0000 2182 0112