Ohlásenie závad zjazdnosti na miestnej komunikácii Typ hlásenia: Zjazdnosť komunikácií
Dátum 09.06.2017
Stav: Vyriešené

Líščie údolie 5

Mesto/obec
Igram
Porucha verejného osvetlenia Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 27.03.2019
Stav: Vyriešené

Igram

Mesto/obec
Igram