Ohlásenie závad zjazdnosti na miestnej komunikácii Typ hlásenia: Zjazdnosť komunikácií
Dátum 09.06.2017
Stav: Prijaté

Líščie údolie 5

Mesto/obec
Igram